Je eigen kinderopvang starten?

Droom jij ook van je eigen professionele kinderopvang? Bij Snuffie kun je jouw droom waarmaken

Als je graag met kinderen werkt en je wil graag iets voor jezelf beginnen? Of je beschikt al over een locatie, maar je weet niet hoe je dat moet doen, dan kun je middels de formule van Snuffie je eigen kleinschalig kinderdagverblijf starten.

Snuffie helpt je bij het starten van je eigen kinderdagverblijf en biedt je ook daarna veel ondersteuning. Snuffie is voorlopig werkzaam in Amsterdam, maar gaat binnenkort uitbreiden naar andere plaatsen in het land.

Wat houdt de franchise formule van Snuffie in?
 • Middels deze formule kun je kleinschalige professionele kinderopvang starten. Je bent als eigenaar altijd zelfstandig ondernemer. Volgens de Snuffie formule wordt er kleinschalige kinderopvang geboden, waarbij de huiselijke sfeer en de flexibiliteit centraal staan. Er kunnen minimaal 6(zes)zes en maximaal 15(vijftien) kinderen opgevangen worden in een verticale groep. Als eigenaar zorg je ervoor dat de kinderen worden opgevangen in een warme, leerzame en liefdevolle omgeving. Je kunt als franchiseondernemer flexibele-, hele- of halve dagopvang bieden;
 • De Snuffie vestiging kan op je woonlocatie, maar mag ook op een andere locatie dan je woonadres gevestigd worden;
 • Je mag minimaal 6 kinderen opvangen en als je personeel in dienst neemt mag je meer dan 6 kinderen opvangen met in achtneming van de beroepskracht kind ratio;
 • Kleinschalig, flexibel in huiselijke sfeer in vertikale groepen zijn de kenmerken van een Snuffie locatie
 • Het aantal op te vangen kinderen is afhankelijk van de grootte van je woonruimte of de locatie waar je je wil vestigen.
Snuffie Franchise

Als je een kleinschalig kinderdagverblijf wil beginnen en zelf wil meewerken op de groep, dan komt er veel op je af. De locatie moet aan een aantal eisen voldoen, je moet een kindgerichte opleiding hebben. En je moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Zie voor stappenplan http://www.ondernemersplein.nl/stappenplan-kindercentrum-starten
De formule van Snuffie bied je de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer een kleinschalig kinderdagverblijf te starten. Door je aan te sluiten bij Snuffie Franchise kun je gebruik maken van de kennis en de door Snuffie ontwikkelde documenten. Als franchisenemer van Snuffie vang je kinderen op bij jouw in huis of buitenshuis op een andere locatie.

Als je kinderen thuis opvangt, is het van groot belang dat:

 • Je woning zich op de begane grond bevindt en er een tuin aanwezig is
 • de ruimte in uw woning en de bijbehorende tuin groot genoeg zijn voor spelende

kinderen.

 • er een aparte ruimte is waar de kinderen rustig kunnen slapen op momenten dat zij dat nodig hebben.

Het gaat er dus om dat je je woning zodanig inricht, dat deze voldoet aan de behoeften van alle kinderen. Bijvoorbeeld, er een box, kinderbedjes en speelgoed voor kinderen van verschillende leeftijden.

Vereisten om een Snuffie vestiging te kunnen worden

Om van de formule gebruik te maken, dient de aspirant franchisenemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • In het bezit zijn van een geldig diploma Pedagogisch Medewerker of een hieraan gerelateerd diploma. Indien franchisenemer nog niet over de vereiste diploma’s beschikt, zijn er mogelijkheden tot het volgen van een BBL- of een schriftelijke opleiding.
 • een certificaat kinder-EHBK , zodat in noodsituaties adequaat gehandeld kan worden. Verder is het vooral belangrijk dat u een grote liefde heeft voor kinderen, het leuk vindt om met kinderen te werken en hen een liefdevolle omgeving wil bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen. Het is ook belangrijk dat u kunt omgaan met de ouders van de kinderen en met de organisatie Snuffie. Kortom, u dient te beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden.

Om officieel te kunnen starten als franchisenemer van Snuffie, heeft u de volgende bescheidende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)
 • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) die niet ouder dan twee maanden is (de aanvraag hiervoor zetten wij voor u klaar)
 • een geldig EHBK-certificaat voor kinderen
 • een geldig diploma
 • een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (wordt door ons afgenomen)
 • Stel een plan van aanpak op(valt binnen de formule)
 • een vergunningsaanvraag(valt binnen de formule, kosten voor eigen rekening}
Bent u nieuwsgierig geworden?

Kijk op www.franchiseadviseur.nl of bel

Arie Uytenbroek tel.nr 0622785984