Inschrijving en plaatsing:

Inschrijving

Ú kunt een afspraak maken door het contact formulier in te vullen op de website, waarna wij contact met u opnemen en u uitnodiging om langs te komen. U kunt het inschrijf formulier meenemen, zodat wij uw kind op de wachtlijst kunnen plaatsen.

U kunt het inschrijf formulier hier downloaden

Plaatsing
Zodra er een plaats vrij komt, krijgt u van ons bericht. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en het tekenen van het contract. Het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag (www.toeslagen.nl) moet minimaal drie maanden voor de contractdatum plaatsvinden. Het verwerken van de aanvraag duurt ongeveer drie maanden en dat betekent dat de Kinderopvangtoeslag pas na drie maanden uitgekeerd wordt. Om te voorkomen dat u de eerste paar maanden het gehele factuurbedrag moet betalen, is het belangrijk dat u dus op tijd Kinderopvangtoeslag aanvraagt. De plaatsing is officieel op het moment dat  het contract en een kopie van de aanvraag kinderopvang toeslag is ingeleverd.

Betaling
Betalingen geschieden middels automatische incasso. Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd. Dit betekent dat het overeengekomen maandbedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat Snuffie gesloten (officiële vrije dagen) is. Verzoeken tot vermindering of vermeerdering van het aantal dagen dienen schriftelijk te geschieden bij de leiding.

Opzeggen
De overeenkomst (voor onbepaalde tijd) kan schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand.

Wanneer uw kind vier jaar wordt, wordt de overeenkomst niet automatisch beëindigd aangezien kinderen pas met vijf jaar leerplichtig zijn. Ook in dit geval dient u uw kind af te melden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Kosten kinderopvang
Bij Snuffie hanteren wij één tarief voor hele dag opvang. Voor tarief zie vestiging.

Toeslagen

www.Toeslagen.nl