Pedagogisch werkplan

Extra veel liefde geven de gemotiveerde pedagogisch werkers
Wij zien de kinderen echt als onze familie. Ook zien wij het ook als taak om te proberen de kinderen normen, waarden en respect bij te brengen.
Veiligheid speelt verder een zeer belangrijke rol. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kinderen veilig en deskundig worden verzorgd.