Manier van werken

Zoals eerder aangegeven blijft in de opvang van Snuffie altijd oog voor het individuele kind. Waardoor er voldoende ruimte blijft voor het kind om zich terug te trekken, zowel fysiek als sociaal.

Onze pedagogische visie is gebaseerd op vier pijlers te weten:
· Respect voor het kind
· Het bieden van ruimte
· Individuele aandacht
· een positieve uitstraling

Wij hebben daarom de ruimte zodanig ingedeeld om deze visie te kunnen uitdragen. U vindt binnen de groep gezellige hoekjes waarin uw kind naar harte lust kan spelen, observeren, kruipen of zich terug kan trekken.

Verder gaan wij als kinderdagverblijf ervanuit dat uw kind alles al in zich heeft. Het moet alleen nog ontwikkeld worden en dat kan het beste als je inspeelt op de behoefte en de interesse die uw kind op dat moment heeft. Van daar uit creëer je een omgeving waarin uw kind zich veilig, gerespecteerd en geborgen kan voelen en waarbij zijn zelfvertrouwen opgebouwd kan worden. Waarbij hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen en daardoor natuurlijk veel liefde leert hebben voor een ander maar ook voor de natuur en de omgeving waarin hij/zij zich bevind. Tevens zien wij uw kind als een individu die zich binnen de groep bevind. Wij proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen door te observeren en te zien waar de behoefte van uw kind op dat moment ligt. De groepen zijn zodanig ingericht dat uw kind zijn/haar eigen plekje kan creëren. Maar toch ook in groepsverband kan spelen als daar behoefte voor is.

Snuffie is het hele jaar geopend met uitzondering van:

  • Studiedagen
  • Kerstvakantie Noord Nederland
  • Alle wettelijk vastgestelde feestdagen

Extra dagen

Indien de capaciteit het toelaat is het mogelijk om incidenteel een extra dag of dagen af te spreken.
Deze dagen worden extra berekend.

Voeding & verzorging

Wij proberen een zo gevarieerd mogelijk voedingspatroon aan te bieden aan de kinderen. Het uitgangspunt is gezond en divers. Wij laten de kinderen zoveel mogelijk kennis maken met verschillende fruitsoorten, beleg, etc. Door de dag heen wordt er voornamelijk water en thee gedronken.

Indien uw kind voedsel allergieën heeft of indien er wegens geloofsovertuiging bepaalde voeding niet gegeten mag worden horen wij dit graag van u, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

U zorgt voor

  • Reservekleding en ondergoed
  • Fles voorzien van naam (blijft op het kinderdagverblijf)
  • Knuffeltje
  • Speentje
  • Bij allergie; speciaal eten en drinken

Met inachtneming van de Hygiënecode voor de Voedingsverzorging van het Voedingscentrum stellen wij een smakelijke lunch samen. Als een kind andere voeding voorgeschreven krijgt dan overleggen wij met de ouder(s) hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

Rookverbod
Het is in het belang voor de gezondheid van uw kind en andere kinderen verboden te roken in het gebouw.

Het contact tussen ouder/verzorger en de pedagogisch medewerker

De relatie met de ouders wordt dus op verschillende manieren opgebouwd en onderhouden. Het contact tussen u als ouder/verzorger en de leiding omtrent uw kind vinden wij heel belangrijk. Daarom stellen wij u ook in de gelegenheid om tijdens het brengen de bijzonderheden te vertellen. Wij zijn graag op de hoogte zodat wij rekening kunnen houden met het kind gedurende die dag.
En natuurlijk vertellen wij u bij het ophalen hoe de dag verlopen is met uw kind. Naast deze mondelinge overdracht houden wij ook een schriftje en een ontwikkelingsmap bij van de kinderen. In het schriftje schrijven de ouders en de leiding de relevante en bijzondere dingen op. In het mapje houd de leiding voor elk kind bij hoe het gaat bij ons op het kinderdagverblijf. Vragen of opmerkingen van de kant van de ouder(s) kunnen natuurlijk ook in dit mapje worden geschreven

Verder worden er thema en oudergesprekken georganiseerd om iedere
ouder/verzorger wat meer tijd te geven om zijn/haar (brandende) vragen kwijt te kunnen. Want er zal niet altijd tijd genoeg zijn om die te stellen tussen de haal en brengtijden van uw kind. Op deze avonden stellen wij u in de gelegenheid om dat te doen en tevens komen op de thema-avonden speciale onderwerpen aan de orde. U krijgt ruim van te voren te horen wanneer deze plaats zullen vinden en wat de onderwerpen zijn.

Wij onderhouden contacten met de ouders o.a. d.m.v. :

Email, Telefonisch (vaste telefoonlijn, mobiele telefoon), Whatsapp, Nieuwsbrief, Social Media, Ouderavonden, Thema-avonden, 10-minutengesprekken, kwaliteitsonderzoeken, oudercommissie, prikborden,

Groepsindeling

Bij Snuffie worden de kinderen van 0 tot 4 jaar samen in één groep opgevangen. Het voordeel van deze indeling is dat kinderen kunnen leren van elkaar.

Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met thema’s zoals die worden aangeboden door PUK & Ko en de seizoenen en feestdagen. Snuffie heeft vele mogelijkheden om actief met de kinderen bezig te zijn. Naast spelen, knutselen, voorlezen en zingen is er ook de mogelijkheid om er met de bolderkar op uit te trekken. Denk hierbij aan de kinderboerderij en nabijgelegen speeltuinen.

Het intakegesprek
U wordt ongeveer twee weken van te voren voor de definitieve plaatsing van uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens een kopje koffie/thee kunnen wij op een ontspannen manier kennismaken met uw kindje en kunt u eventueel nog vragen stellen. Wij stellen het op prijs als beide ouders tijdens dit gesprek aanwezig kunnen zijn. Tijdens dit gesprek zal de leiding erbij zitten waar uw kind bij in de groep komt.

 

» Lees Meer

Dagindeling

07.30 uur – 09.30 uur Kinderen worden binnen gebracht

09.30 uur – 10.00 uur Ontbijt

10.00 uur – 10.30 uur Verschoonronde 1

10.30 uur – 11.30 uur Activiteiten buiten/ binnen

– Buiten activiteit: buiten spelen, kinderboerderij, speeltuin, etc.

– Binnen activiteit: vrij spelen, lezen, tekenen, kleuren, knutselen, verven, tellen, verkleden, puzzelen, blokken, knippen, muziek, klei/ playdoo, etc.

PUK en KO: Kinderen van 2,5 tot 4

11.30 uur – 12.15 uur Lunch

12.15 uur – 12.30 uur Tanden poetsen

12.30 uur – 12.45 uur Verschoonronde 2 En klaarmaken voor het middag dutje

13.00 uur – 15.00 uur Middag dutje De kinderen die wakker blijven zullen leeftijdsgerichte activiteiten doen en indien nodig een uurtje rusten

15.00 uur – 15.15 uur Verschoonronde 3

15.15 uur – 16.00 uur* Tussendoortje (variërend van Soepstengel, cracker, rijstwafel, pannenkoek, poffertjes, gepofte tarwe, ontbijtkoek

17.00 uur – 17.15 uur Verschoonronde 4

16.00 uur – 18.00 uur Activiteiten: vrij spelen, lezen, buiten spelen, activiteit

Verschoontijden

10.00 uur

12.30 uur

15.00 uur

17.00 uur

En tussendoor, indien er daartoe aanleiding is
Ziekte

Mocht uw kind tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, dan kijken wij naar de ernst van de ziekte. Wij houden u daarvan altijd op de hoogte en kunnen u vragen uw kind zo snel mogelijk op te halen of te laten ophalen.
Het is daarom van groot belang dat de telefoonnummers recent zijn.
Bij ziekte van de leiding zorgen wij altijd voor vervanging zodat de opvang van uw kind gewaarborgd blijft.


Kleding en speelgoed

De kleding van uw kind kan tijdens het spelen vuil worden. Maar als het vies of nat wordt vragen wij u of u reservekleding mee heeft zodat wij hen kunnen verschonen. Voor kinderen die met zindelijkheidstraining bezig zijn vragen wij u om een paar reserve setjes mee te geven. Omdat het wel eens mis kan gaan. Ook is het fijn om uw kind pantoffels mee te geven. Het liefst met een antislip zool voor de hygiëne van de groep. Knuffels en speentjes voor in bed kunt u het beste in het mandje van uw kind doen. Het zou prettig zijn als die permanent op de groep zouden mogen blijven zodat uw kind er niet van verstoken is mocht u het eventueel vergeten die dag mee te geven.

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Snuffie. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en hebben voldoende deskundigheid over deze onderwerpen. Daarnaast voldoen wij aan alle voorschriften die in de verordening van de kinderopvang op dit gebied zijn opgenomen. Jaarlijks wordt een inspectie uitgevoerd door een functionaris van de GGD.

Wij voldoen aan de brandveiligheidseisen die de verordening op de kinderopvang stelt. Er is een ontruimingsplan opgesteld en twee keer per jaar zal een ontruimingsoefening worden gehouden.

Ouderparticipatie

Betrokkenheid van ouders/verzorgers op het kinderdagverblijf is belangrijk. Onder ouderparticipatie wordt verstaan: het meehelpen van ouders/verzorgers bij het uitvoeren van activiteiten in het kinderdagverblijf en/of het meedenken over het beleid van het kinderdagverblijf. Om dit mogelijk te maken is er een oudercommissie die minimaal 1 keer per maand bijeen komt.

» Lees Minder