Deskundigheidsbevordering

Om de kwaliteit van onze opvang te kunnen garanderen, worden er jaarlijks trainingen en cursussen verzorgd voor het personeel.

– BHV/EHBK
Eén keer per jaar hebben wij als team op 1 van de studiedagen, een BHV en EHBO cursus. Alle medewerkers doen hier aan mee.

-TINK training
De TINK-training leert pedagogisch medewerkers hoe zij de zes interactievaardigheden (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur en begrenzen, praten en uitleggen, stimuleren van onderlinge interacties, ontwikkeling stimuleren) kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Om kinderen goed te kunnen stimuleren, speelt de taal van de beroepskracht een belangrijke rol.