Ons Beleid

Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op beide vestigingen en is in de besloten omgeving in PDF voor bevoegde beschikbaar.

Visie en missie

Onze visie is het bieden van Kinderopvang op maat. Het verzorgen en opvoeden van kinderen valt op de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. De basis voor ontwikkeling en ontplooiing van een kind vindt plaats in de eerste levensjaren, waarbij de opvoeding doorslaggevend is. De rol van de pedagogisch medewerkers is hierbij erg belangrijk. Wanneer zij de verantwoordelijkheden voor de zorg en opvoeding overnemen wordt van hen verwacht dat zij tijdig de behoeften van kinderen onderkennen en daar adequaat op kunnen inspelen.

Kinderdagverblijf Snuffie is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van kinderopvang. Er wordt opvang geboden aan kinderen van 0-4 jaar. Het is een Kindercentrum waar kinderen met verschillende achtergronden bijeen komen in een verticale groep. Wij bieden een milieu dat dient als aanvulling op de thuissituatie. De klant en de kwaliteit van de geleverde diensten staan hierbij centraal. De kinderen worden onder deskundige leiding opgevangen, verzorgd en begeleid. De kwaliteit zal worden bewaakt door kwaliteitsonderzoeken te houden en door toetsing van de inspectie kinderopvang. Er wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld van kinderen. Verder willen wij voor de werknemers die er werken een aantrekkelijke werkgever zijn, waar plezier in het werk voorop staat.

Zoekt u een leuke en veilige plek voor uw kind/kinderen? Kom dan nu langs bij een van onze vestigingen.